Happy Realestate 29
พิกัด บางนา​  ถ.เทพารักษ์ กม.25 
Google Map :https://maps.app.goo.gl/UmjqsqwGt4mS4aYw8

 

 

 

 


    เลือกโครงการ  ว่าง  ไม่ว่าง  โครงการในอนาคต  จองแล้ว
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R29A โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางนา กม.25 เทพารักษ์ 2250 ตรม.

฿100.00 / ตรม.

R29A

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R29B โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางนา กม.25 เทพารักษ์ 750 ตรม.

฿100.00 / ตรม.

R29B