เลือกโครงการ  ว่าง  ไม่ว่าง  โครงการในอนาคต  จองแล้ว
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R7

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS07

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R6

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS06

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R5

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS05

สถานะ :  ว่าง 

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R4

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS04

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R9

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS09

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R8

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS08

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R3

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS03

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R2

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS02

สถานะ : ไม่ว่าง

ห้องเช่าพุทธบูชา36 - R1

฿1,200.00 / ต่อเดือน

HS01