อุปกรณ์ครอบ และอุปกรณ์เสริม สำหรับงานหลังคา ฝ้าหลังคา ฉนวนกันความร้อน ครอบมุม ครอบจั่ว flashing และวัสดุอื่นๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบหลังคา หากต้องการสินค้านอกเหนือจากนี้ สามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้นะครับ