งานคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง ฐานราก เสา​ตอม่อ คานคอดิน งานพื้น และวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับงานคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น หากต้องการสั่งซื้อ ในปริมาณมากๆ สามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายของเราได้