เครื่องตบดิน SYL-450 ROAD ROLLER

฿75,360.00 / เครื่อง

T70-001-043-03

เครื่องตบดิน GCMT-N 90 + เครื่องยนต์(เบนซิน) 9 HP

฿21,614.00 / เครื่อง

E-0630

เครื่องตบกระโดด 12KN (เครื่องยนต์5.5 HP)

฿45,475.00 / เครื่อง

T70-001-048

เครื่องตบหน้าดิน 11 KN (เครื่องยนต์ฮอนด้า)

฿24,075.00 / เครื่อง

T70-001-046

เครื่องตบดิน GCMT-N90 +เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 HP

฿20,544.00 / เครื่อง

E-0629

เครื่องตบดิน HGC 80 ไม่รวมเครื่องยนต์ (Marton)

฿12,021.45 / เครื่อง

E-0183

เครื่องตบดิน HGC 60 ไม่รวมเครื่องยนต์ (Marton)

฿9,388.18 / เครื่อง

E-0182