รถขุดระบบไฮดรอลิค รุ่น OKW30

฿600,000.00 / คัน

T70-003-001

รถนวดข้าว DC-95GM Plus stanless Inside

฿1,626,400.00 / คัน

E-0222

รถนวดข้าว DC-95GM Plus

฿1,594,300.00 / คัน

E-0221

รถนวดข้าว DC-70G

฿1,177,000.00 / คัน

E-0220

รถนวดข้าว DC-68G

฿1,123,500.00 / คัน

E-0219

รถนวดข้าว DC-60 Plus

฿963,000.00 / คัน

E-0218

รถดำนา รุ่น NSD8

฿758,630.00 / คัน

E-0217

รถดำนา รุ่น NSPU-68C

฿532,860.00 / คัน

E-0215

รถดำนา รุ่น SPW-68CM

฿214,000.00 / คัน

E-0214

รถดำนา รุ่น SPW-48C Plus

฿144,450.00 / คัน

E-0213

KX161-3C ขนาด 5 ตัน รถขุดดิน แม็คโคร คูโบต้า ไม่มีไลน์

฿1,498,000.00 / คัน

E-0210

KX91-3S2/AC ขนาด 3.3 ตัน รถขุดดิน คูโบต้า ตู้แอร์ มีไลน์เจาะ

฿1,337,500.00 / คัน

E-0209

KX91-3S2 ขนาด 3.1 ตัน เทียบเท่า PC30 รถขุดดิน คูโบต้า มีไลน์เจาะ

฿1,123,500.00 / คัน

E-0208

KX91-3C ขนาด 3.1 ตัน เทียบเท่า PC30 รถขุดดิน คูโบต้า ไม่มีไลน์เจาะ

฿1,027,200.00 / คัน

E-0207

U15 ขนาด 1.6 ตัน รถขุดดิน แม็คโคร เล็ก คูโบต้า

฿722,250.00 / คัน

E-0206