HR20 โกดังให้เช่า ท่าทราย สมุทรสาคร

เป็นการสร้างให้เช่าใหม่ด้วยระบบสำเร็จรูปดังนั้นผู้เช่าไม่ต้องรอนานใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนก็สามารถเข้าอยู่ได้

Location https://maps.app.goo.gl/aas2YGWB6xYX7qY86

 

 


    เลือกโครงการ  ว่าง  ไม่ว่าง  โครงการในอนาคต  จองแล้ว
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R20A โกดังให้เช่า ท่าทราย สมุทรสาคร 300 ตรม.

฿120.00 / ตรม.

R20A