HappyRealestate​17 ตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

GOOGLE MAP : https://maps.app.goo.gl/3APBr1FUX2j2yDiJ9

 

 


 

 


    เลือกโครงการ  ว่าง  ไม่ว่าง  โครงการในอนาคต  จองแล้ว
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R17A โกดังให้เช่า 750 ตรม.

฿75,000.00 / ต่อเดือน

R17A

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R17B โกดังให้เช่า 5000 ตรม.

฿400,000.00 / ต่อเดือน

R17B

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R17C โกดังให้เช่า 750 ตรม.

฿75,000.00 / ต่อเดือน

R17C

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R17D โกดังให้เช่า 1000 ตรม.

฿100,000.00 / ต่อเดือน

R17D